2.BATTALGAZİ BİLİM ŞENLİĞİ

2.Battalgazi Bilim Şenliği ile bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması amaçlanmaktadır.

2.Battalgazi Bilim Şenliği’nde Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarımsal Bilimler, Tıbbi Bilimler çağrı alanlarından yapılan anketler sonrası ihtiyaç duyulan atölyeler ve etkinlikler oluşturmak en temel amaçtır. Toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kitlelerin katılımının sağlanması, proje süresi boyunca katılımcılarda farkındalık oluşturmak, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandırmak ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalarla farkındalığı artırmak genel amaçlar arasındadır.

2.Battalgazi Bilim Şenliği’nde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, lisans düzeyi öğrencilerinin yanında tüm bölge halkının bilim faaliyetlerine olan ilgisini ve hedef kitlenin eğitime sağladığı desteğin arttırılması amaçlanmaktadır.

Battalgazi Bilim Şenliği’ni ayrıcalıklı yapan, Battalgazi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk defa yapılacak olması, atölyeler kurgulanırken katılımcıların isteklerinin alınması, önümüzdeki yıllarda yapılacak şenlikler düşünülerek atölyelerin aşamalı şekilde kurgulanmasıdır. Ayrıca atölyelerin katılımcıların deneyimleyeceği ve ürün oluşturacağı şekilde olması, randevu sistemiyle katılımcıların ilgi ve istekleri doğrultusunda atölyelerle ilişkilendirilmeleri, atölyelerin içerik ve hitap ettiği yaş grubuna göre sabit yerleşkeye ve ihtiyaç analizine göre belirlenen okullarda da gerçekleştirmek gibi güçlü özellikleri bulunmaktadır.

Bilim Şenliğimiz genel bilim şenliği formatındadır. Atölyeler Fen, Teknoloji ve Tasarım, Mühendislik, Matematik, Sosyal Bilimler konularına uygun olarak kurgulanmıştır. Battalgazi bilim şenliği toplamda 32 farklı atölye, 6 konuşma/konferans ve çok sayıda etkinlikten oluşmaktadır.